Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hoogen hoed, maar de deftigheid van den hoogen hoed laat zich niet negeeren, het gezicht moet een strengere plooi aannemen en men moet om zijn „fatsoen" denken.

En toch gebeurt het wel eens dat de schooljongensgeest de tyrannie van den hoogen hoed verbreekt, en dan merkt men dat die koude deftigheid slechts schijn was en dat het hart nog niet oud en verdord, maar nog jong en frisch is.

Wie kan zich zulke gevallen niet herinneren, hoe door misschien een toeval de ijzige banden van deftigheid ineens verbroken werden en dat het bleek dat zelfs in de oudsten de schooljongensgeest nog leefde. Op de „Beurs" in Londen b. v. heeft men op slappe tijden vaak tooneeltjes gezien, die bewezen, dat zelfs in don „man van zaken" alle humor nog niet gedood was. Eén behoefde er maar te beginnen en dan geleek in een minimum van tijd de deftige „Exchange" op de speelplaats van een jongensschool.

Maar het wilde ravotten duurt slechts een poosje, dan denkt men aan de waardigheid van een „frock coat" en een „topper" en de pret is uit.

Maar op zee is het een geheel ander geval. Daar waait de frissche zeebries alle hooge hoeden overboord en met de hooge hoeden verdwijnt de deftigheid en ziet men de menschen zooals ze werkelijk zijn.

Gouverneur D... is op weg naar een van Engeland's schoonste koloniën om daar te heerschen over mülioenen, maar op het oogenblik is zijn eenigste ambitie om in het Quoitspel uitte munten, en majoor

Sluiten