Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S heeft zoo'n schik dat hij bij de Cricketmatch den

bisschop van C... met den eersten bal „gebowled" heeft, dat zijn soldaten hun grimmigen chef niet herkend zouden hebben.

En zoo gaat het op schip met een ieder. De zorgen heeft men aan land gelaten, de deftigheid is overboord gewaaid en ongedwongen amuseert zich een ieder.

Nu komt dit er nog bij dat aan boord bijna altijd een prettige stemming onvolkomen harmonie heerschen. Als men op land zulk een aantal menschen van verschillende karakters, positie en nationabteiten bijeen bracht, zon er terstond wrijving ontstaan. Op zee is dit niet het geval, want iedereen beschouwt en voelt het als zijn plicht om het zijne er toe bij te dragen, de reis zoo gezellig mogelijk te maken.

Heeft men op land ruzie met iemand, dan mijdt men hem eenvoudig en loopt een straatje om; op zee kan men geen straatje omloopen en wordt men gedurig in elkanders gezelschap gebracht. Welnu, in dat geval moet men zich herinneren dat men het geheele schip niet afgehuurd heeft, dat er nog een paar honderd anderen zijn en dat men jegens die honderd anderen verplicht is, de gezellige stemming aan boord niet te verstoren.

Van avond is er weer bal. . De dames hebben er om gevraagd en de kapitein heeft het toegestaan. Gedurende het diner maken de matrozen de noodige

Sluiten