Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toebereidselen. -De piano wordt boven gebracht, de stoelen opgeruimd en het dek met waskaarsen besmeerd. Voor deze gelegenheid worden ook eenige extra electrische lampen aangebracht en versieringen van vlaggen gemaakt, zoodat het dek werkelijk een feestelijk aanzien krijgt.

Het dansprogramma is typisch Engelsch : één polka die men echter gewoonlijk walst, één scottish, één „lancers" en de rest allemaal walsen.

De „scottish" is een dans, die regelrecht uit de Hooglanden van Schotland komt — geen Engelschman zou zoo'n dans uitgevonden hebben.

De dansenden staan tegenover elkaar en zoodra de snelle lustige muziek begint, zetten zij de linkerhand in de heup, houden de geopende rechterband boven het hoofd en voeren eene serie springpassen uit, die ons doen denken aan de krijgsdansen van de roodhuiden. Dan uiten de dansenden plotseling een luiden kreet, „joegh,'- vliegen op elkander toe, haken elkander met de armen vast en draaien als tollen rond, eerst naar rechts en dan naar links. Nu „ontbaakt" men weder en ieder danser maakt alleen staande de springpassen, om vervolgens weder op elkander toe te schieten. Zoo gaat het voort, alleen met dit verschil dat de muziek steeds sneller wordt. De dans wordt al wilder en wilder, de oogen schitteren, de mond is half geopend, de neusvleugels trillen, totdat op het laatst, hijgende en uitgeput, zelfs de sterkste danser het niet meer vol kan houden.

Ik heb dezen dans in Schotland gezien, in het land

Sluiten