Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Indië bij voorbeeld zijn het alleen de nieuwelingen die nog dansen. De anderen maken even hunne opwachting in de balzaal, doen één dansje en verdwijnen dan stilletjes naar geheimzinnige hoekjes op de verandah, waar zij onder het genot van een cigarette en een whiskey-soda, met elkander zitten te babbelen, óf wel, men vindt ze in groepjes in de speelzaal geheel verdiept in dat verleidelijk en gevaarlijk spelletje „poker."

En. op het schip is het ook zoo. Ongemerkt sluipt de een na den ander weg en in de rookkamer gaat het v rooi ijk toe.

Maar vaak gedoogen de dames niet dat de „manmenschen" haar op die manier in den steek laten. Dan dringt een vrouwelijke bende ons heiligdom binnen en bijna met geweld worden wij er uitgehaald, en of wij al willejijjOf niet, wij moeten dansen.

Dansen moeten, wij, al is de temperatuur gelijk aan die van een Turksch bad, totdat onze overhemden al hun deftigheid verloren hebben en onze boorden in zwijm gevallen zijn.

Wat mij vaak verwondert is, dat de sterkste man het, wat dansen betreft, moet afleggen tegen het teerste meisje. Ik heb nauwkeurig nagerekend dat de jonge dame, die geen mijl kan loopen zonder doodmoe te zijn, met het grootste gemak in één enkelen . nacht 50 geographische mijlen dansende kan afleggen en dan nog even frisch is als toen zij pas van stal kwam.

Maar de vrouw is nu eenmaal niet logisch.

Sluiten