Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroemde Indische tooverkunsten, maar de toovenaars wachten nog wat met hun voorstelling. Er komen nog meer passagiers van het schip en „das geehrte Publicum" is nog niet voltallig.

En in dien tusschentijd slurpen wij onze „cocktails."

De „cocktail" is geen gewone drank, het is een kunstgewrocht, het staat tot de ongemengde dranken als een schilderij tot de tubesverf.

Overal in de Oost drinkt men „cocktails" en de drank in Amerika geboren, bereikte in de tropen zijn volmaaktheid. Men heeft de „Sigapore cocktail," de „Penang cocktail", de „Rainbow cocktail," maar verre beroemd boven al deze, is de cocktail van Colombo.

En waaruit bestaat dan wel die wonderbare cocktail?

Foei, lezer, hoe durft gij zoo iets vragen? '-Ma de schilder zijn kunstwerk toont, Vraagt men da)n : Hoeveel roode verf en hoeveel blauwe verf e1l?beVeel gele verf zit er in dat schilderij ?

Welnu, beleedig dan den kunstenaar van de cocktail ook niet. Hij combineert den sterken alcohol, de zachte likeuren, het zuur, het zoet, het bitter, alles in de juiste hoeveelheden, met kunstige hand, door jarenlange oefening verkregen en mengt het dan in een grooten tumbler met sodawater en geschaafd ijs.

De „Rainbow cocktail", die minder algemeen is wordt door de Chineesche jongens gemaakt. De verschillende ingrediënten die men er voor gebruikt, worden, heel voorzichtig, het een na het ander in den

Sluiten