Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tumbler gedaan en wel zoo, dat bet zwaarste altijd onder ligt en bet lichtere er op drijft. „Regenboog" is een juiste naam, want al die lagen verschillend gekleurde dranken op elkaar, lijken er wel eenigszins op.

Maar „das geehrte Publicum" is voltallig en de donkere toovenaars maken aanstalten om te beginnen.

Om al de indische goochelkunsten, die wij zagen, te beschrijven, durf ik niet wagen. Het zou u misschien vervelen, waarde lezer, er zoo veel over te booren —■ mij zou het zeker vervelen, er zooveel over te schrijven. Doch er is een goocheltoer die iederen reiziger, die te Colombo aan wal stapt, als het ware wordt opgedrongen, en deze goocheltoer grenst zoo aan het wonderbaarlijke, dat ik niet kan nalaten er een beschrijving van te geven.

Het kunstje is békend als de „mango-t'ree-trick" (t) en is bepaald eenig op dat gebied.

Zijn er voldoendë belangstellenden aanwezig, dan zegt de Indiër, dat hij een mangoboom zal laten groeien binnen den tijd van een half uur.

Op den grond gehurkt, vóór de verandah, veegt hij dan met zijn handen een klein hoopje aarde samen, waarin de boom geplant zal worden. Uit zijn zak haalt hij nu een mangopit, die iedereen onderzoeken kan om zich te overtuigen, dat het slechts een gewone pit is.

(t) Het mangoboom-kunstje.

Sluiten