Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe weinig men zelfs zijn eigen gezicht vertrouwen kan, maar in dit geval zien zij het en — gelooven het toch niet.

Niet alleen dat de Indiërs anderen kunnen hypnotiseeren, zij kunnen het zich zelf ook doen. Bekend is de aardigheid die de fakirs hebben om zich zoo nu en dan voor een paar maanden te laten begraven en dan, als iedereen denkt dat zij al lang op weg naar- de „Zeven Hemelen'' zijn, weer ineens springlevend uit, het graf te verrijzen.

En hoe bovennatuurlijk deze vertooning ons ook moge toeschijnen, is zij toch zeer gemakkelijk te verklaren.

üe fakir hypnotiseert namelijk zich zeiven (autohypnosis), laat zich in dezen toestand begraven en wordt op het vooraf door hem vastgestelde tijdstip weer wakker. Deze macht, om vooruit te bepalen wanneer men weder ontwaken moet, is zoo wonderlijk niet — vele menschen toch kunnen, als zij gewoon natuurlijk inslapen, op het een of ander door hun vastgesteld uur wakker worden.

Als ik mij niet vergis, ligt er op het oogenblik zoo'n schijndoode fakir ergens in Indië onder den grond, die na een paar maanden weer wakker zou worden. Het geldt hier echter een officieele proef en hot graf wordt door soldaten bewaakt, die zorgen moeten dat de fakir heusch dood blijft eh niet b. v. iederen nacht wakker wordt en met vrienden gaat fuiven, om dan overdag weer voor lijk te spelen.

Voor dat de fakir zich echter begraven laat,

Sluiten