Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mage" (t) een van de spelers weg moest dragen zeide : „Ja, ik weet wel, he: was heel slecht van hem om dien bal van de anderen weg te willen stelen, maar dat was toch geen reden om hem zoo maar zonder proces-verbaal dood te trappen."

, Scrimmage.

De Franschen over het algemeen hebben heel weinig begrip van die eenigszins wilde Engelsche sport. Ik hoorde van een Franschman die cricket zag spelen en ook eens mee wou doen, Hij had groote plannen, maar toen de bal de hand van den bowler verliet en gelijk een kanonskogel op hem afkwam, sprong hij verschrikt op zijde en wilde den bowler met zijn „bat" te lijf gaan, uitroepende : „Ah, you scoundrel, you want kill me with that ball, I

(f) 41s een speler met den bal valt en de anderen zich pêle mêle op hem werpen om den bal machtig te worden, ziet men niets dan een verwarde i hoop beenen, armen en hoofden, en dit noemt men dan een „scrimmage."

Sluiten