Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hij verdient beloond te worden met het slijk der aarde en een stukje goud ter waarde van 12 gulden toont hem, dat gij zijn dienstijver naar behooren hebt weten te schatten.

Maar er zijn nog meer die u het leven aan boord gemakkelijk gemaakt hebben, en al treden zij niet

zoo op den voorgrond, toch moogt gij hen niet vergetenDe „badkamer-steward" heeft gezorgd dat het badwater op de juiste temperatuur was en kwam u waarschuwen als alles gereed stond, zoodat gij, uit uw bed stappende, direct in het bad kondt gaan. Hij zorgde er ook voor, dat er steeds aanwezig was een kleine kuip gevuld met zoet water, zoodat gij, uit het zoute bad komende, u af kondt spoelen en het kleverige zout van het lichaam wasschen.

Vijf shillings is wel het minste wat men den badkamer-steward kan aanbieden.

Sluiten