Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan komt nog de „smokingroomsteward." Lui uitgestrekt op de sofa's van de rookkamer, hadt gij slechts even uw vinger op het ivoren knopje te drukken en hij mengde u de heete „toddy" op den Atlantischen Oceaan of „iced gin-sling" op den Tndischen.

Nu is het slechts recht en billik dat iedereen naar zijn werken beloond wordt, en daar er vaak een aanzienlijk verschil bestaat tusschen de hoeveelheid drank die één mensch kan laten verdwijnen en de hoeveelheid die een ander tot zich neemt, moet ook de fooi in evenredigheid met de genoten „piek me ups" zija. En daarom is het gewoonte, den smokingroom-steward geen afzonderlijke fooi te geven, maar men laat een lijst circuleeren en ieder teekent daarop in voor éen som, grooter of kleiner, naarmate hij meer of minder dorst op reis heeft gehad.

Nu blijft ons. nog oVer de „decksteward." Met het tournament, met onze spelen, heeft hij ons onschatbare diensten bewezen. Hij spande de vangnetten als er cricket gespeeld werd en trok de krijtcirkels op dek voor „quoits". Hij zorgde er voor dat onze dekstoelen stevig vastgebonden werden als de barometer daalde en de horizon een ruwe lijn begon te toonen. Met een ijver die aan een pickpocket doet denken, vond hij ieder boek, shawl of ander voorwerp dat men maar even onbeheerd liet liggen en borg alles achter slot in het vlaggenhok, waar hij den steutel Van had.

Bijna zouden wij nog iemand vergeten, namelijk

Sluiten