Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den barbier, maar dit komt, omdat dit niet op alle schepen hetzelfde is.

Op sommige mailbooten heeft men bijvoorbeeld een expres gebouwde „toilet-saloon" waar den geheelen dag een „artiste" met een „e" gereed staat u te scheren, coiffeeren, friseeren etc. Hier betaalt men een vast tarief. Maar op andere booten wordt tijdelijk tusschendeks een scheersalon ingericht en neemt een van de stewards gedurende enkele uren per dag de taak waar. In dit geval heeft men geen vast tarief, maar geeft men ongeveer 10 shillings En om het lijstje compleet te maken, zullen wij nog den „waschman" noemen.

De waschman is een matroos, die gedurende de reis op zeemanswijze enkele dingen voor de passagiers wascht. Zijn kunst staat echter niet zeer hoog: boorden en overhemden durft hij niet aan en hij bepaalt zich tot sokken, flanellen goederen en zakdoeken.

Hij wascht ze met water en wie weet ? misschien wel met zeep. Zij zien er gewoonlijk wat schooner uit als men ze terugkrijgt; maar daar hij noch mangelt noch strijkt, is hiermede ook alles gezegd.

De meest bevredigende wijze om met den waschman te regelen, is hem te vragen, wat hij hebben moet.

Men ziet dus, dat men aan boord heel wat aan fooien moet uitgeven, en ik heb trouwens altijd bemerkt, dat ik aan boord minstens het dubbele uitgaf van de som, waar ik op gerekend had.

Sluiten