Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rommel geen cent waard is. Het goud is.vergr.ld koper, de juweelen zijn glas".

In „puzzle-rings" wordt ook veel handel gedreven. Deze ringen bestaan uit zeven a negen dunne ringetjes, in elkander gevlochten tot één ring, en het kunstje besta** hierin, de ringetjes van elkander los te maken ofHl» ze los zijn, ze weder in elkaar te vlechten — iets- wat een heele toer is. Deze ringen zijn van goud of van zilver en ze werden ons aangeboden respectievelijk voor 25 en 16 shillings per stuk.

Verscheidene passagiers kochten er na veel loven en dingen, en daar zij bepaald zeer curieus zijn, was ik ook van plan er eenige te koopen.

Ik heb echter gemerkt dat de Indische kooplieden er geen vaste prijzen op nahouden en dat, naarmate het uur van het vertrek nadert, hunne prijzen al meer en meer dalen; daarom besloot ik eene afwachtende houding aan te nemen.

Mijn vermoeden bleek juist. De ringen daalden al meer en meer in prijs, totdat eindelijk de zilveren voor 6 shillings verkocht werden. '

Daar luidde de bel, een teeken dat de kooplieden het schip moesten verlaten, en nu begon ik handel te drijven.

Terwijl de quartermaster de kooplieden in duidelijke en niet al te vriendelijke termen te verstaan gaf, dat zij met hun boeltje moesten ophoepelen, bood

J^11 6 8tuivers voor een zilveren ring.

Eerst zag hij mij diep verontwaardigd aan, alsof

Sluiten