Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yokohama, en zooals ik reeds vermeld heb, wordt deze lijn door de Maatschappij ietwat stiefmoedelijk behandeld.

Na ons verblijf in de Parramatta valt de Rohilla ons dan een weinig tegen — niet alleen het schip zelf, maar ook de cuisine is minder goed. Daarentegen echter is het er op de Rohilla gezelliger —er

... en haalde mgn handvol gouden ringetjes te voorschijn, beerscht een echt Oostersche ongedwongenheid en nonchalance, terwijl men op de 'Parramatta toch nog ■altijd onder den indruk van den zwarten rok bleef, al was men ook aan de tyrannie van den hoogen hoed ontkomen. ^tiv

Sluiten