Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn bijvoorbeeld nog eenige zaken, waAr* iirm hét geheel biet over gesproken heb, en daar iedere reiziger ze opmerkt, mag ik ze niet doodzwijgen.

Daar heeft men ten eerste de „punkahs'-*, zonder welke men zich het leven in de tropen niet kan voorstellen.

De „punkah" kan ik het beste beschrijven als een reosachtigen waaier in den vorm van een langwerpig vierkant, ongeveer een meter breed en even lang als de tafel lang is. Dit voorwerp hangt aan de zoldering boven de tafel en wordt dan door een koord heen en weer bewogen zoodat er een voortdurende luchtstrooming plaats heeft, wat in die streken niet overbodig is. Op schepen heeft men getracht de punkahs door de machine in beweging te brengen, doch dit voldeed niet, zoodat men weder tot het oude systeem, den „punkah-boy," terugkeerde.

Deze „punkah-boy", die gewoonlijk een heel krachtige man moet zijn, staat ergens op dek en heeft in zijn hand een dik koord, hetwelk ook om zijn middel bevestigd is. Dit koord splitst zich in verschillende andere koorden, die over kleine katrolletjes loopen en de punkahs in beweging brengen. Nu is dit punkahtrekken niet alleen een zeer vermoeiend werk, maar het vereischt ook een zekere handigheid, want om al die waaiers behoorlijk in beweging te houden; moet men regelmatig en met gelijke tusschenpoozen trekken. Een machine doet dit ook wel, maar dan worden de slagen te kort en die lange zwaaiende beweging kan men met een machine niet krijgen.

Sluiten