Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleur en bezit twee reusachtige vinnen, welke hem in staat stollen zich eenigen tijd boven het water zwevende te houden.

Plotseling ziet men een school van deze diertjes uit het water opduiken en dan scheren zij over de golven totdat zij éven plotseling weder verdwijnen.

Ik geloof, dat die beestjes niet voor hun pleizier vliegen en dat zij slechts luchtreisjes maken om aan een dreigend gevaar te ontsnappen. Voor den boeg van het schip ziet men ze bijna altijd opduiken en ook doen zij het om te ontkomen aan de haaien, waarvan het in die zeeën wemelt.

Of zij werkelijk meo hunne vinnen vliegen,' zooals* vogels doen, zou ik niet durven beweren. Het leek mij steeds toe dat zij met groote snelheid uit het water springen en zich dan op hun uitgespreide vleugels lieten voortzweven. sf' >

Zij verheffen zich dan ook nooit 'zoo hoog boven het water, en reizigers, die beweren dat zij als een Vlucht ganzen door het luchtruim vliegen en nu en dan zich op de masten neerlaten om wat uit te rusten; zondigen tegen de waarheid.

Een feit is het echter, dat zij soms verbazende afstanden kunnen vliegen, wel 500 meter en meer, en Staat er een hooge zee, dan gaan zij op en neer, de contouren van de golven volgende.

Met kalm weer krijgt men ze nooit van zóó nabij te zien, maar als het weer een beetje ruw is, alshe't schip rolt, dan vallen zij vaak op dek en vooral des avonds gebeurt dit, daar zij dan door de lichten aain*:

Sluiten