Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken worden. Zelfs bij kalme zee vliegen zij wel eens door de geopende patrijspoorten in de kajuiten.

De eerste vliegende visch, die aan boord komt, is natuurlijk een heele curiositeit, en vindt- een zeeman hem, dan verkoopt hij hem aan den meestbiedende.

Op onze reis bracht die eersteling een nogal hoogen prijs op, daar er twee bieders waren, die hem „per se" wilden hebben. De een was een Franschman, een amateur-zoölogist, en de ander een Brit.

Waar het aan lag, weet ik niet: was het gewoon toeval of was het ondeugendheid van den Brit, maar toen deze laatste merkte, dat de Franschman zijn hart er op gezet had den visch machtig te worden, begon hij op eens tegen hem op te bieden.

De Franschman liet zich niet direct uit het veld slaan, die visch zou en moest in zijne verzameling komen, maar de Brit begon zoo woest den prijs op te jagen, dat onze zoölogist eindelijk den strijd opgaf. En toen de Franschman zich tot hem wendde en vroeg : „Maar, mijnheer, wat wil u toch met dien visch doen," antwoorde de ander: „opeten."

Bij het ontbijt kreeg de Franschman bijna tranen in de oogen, toen hij zag dat de zoon van het perfide Albion het beest had laten schoonmaken en koken.

Maar de Franschman kwam er toch het beste af, want op die reis vlogen er zóóveel van die visschen aan boord, dat al had Brit de maag van een haai gehad, hij ze toch niet. allemaal bad kunnen verorberen,

Sluiten