Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totdat de „dressirigbell" voor het diner luidt, wordt er dan weder druk gespeeld en gewandeld. Voorslaan het wandelen wordt veel gedaan, en ofschoon het dek van een schip wel is waar niet zoo'n heel ruim veld voor de wandelsport biedt, wordt er toch heel wat afstand dagelijks door de passagiers afgelegd. Om en om loopen zij in een kringetje — bakboord op — stuurboord af — en als hun dat verveelt, gaan zij eens voor de verandering stuurboord op en bakboord af. Maar na het diner komt altijd het gezelligste gedeelte van den dag. Dan

Schaart men zich in een wijden kring om de piano, ...

schaart men zich in een wijden kring om de piano; die met dit mooie weer op dek is gebracht en dau worden allerlei liedjes ten beste gegeven, i .Nu eens zingt eene jonge dame met zachte

Sluiten