Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elf op dek onzichtbaar zullen zijn. Na dien vastgezetten tijd is het dek dan ook geen plaats voor dames, want de heeren zijn dan niet meer in vol gala gekleed. Nu gaat alles heel goed, maar de eerste nacht, dat wij op dek sliepen, doorleefden wij pijnlijke oogenblikken.

Het was over elf, de steward was bezig onze slaapplaatsen in orde te maken en de dames, dit ziende, wensohten ons goeden nacht en gingen naar beneden. Béne dame echter, een voorstandster van de Rechten der Vrouw (alle twee met hoofdletters) nam hier geen notitie van en bleef op dek met ons praten. Op kiesche wijze trachtten wij haar te beduiden, dat het dek nu aan het sterkere geslacht behoorde, dat wij gaarne onzen rok en hoogen boord tegen pyjama's zouden, wdlen verwisselen en dat zij beter deed met ook naar kooi te gaan. Zij gaf ons echter te verstaan, dat zij evenveel recht had op dek te zijn als wij, en dat zij nog geen lust had naar beneden te gaan. Hierop konden wij niets antwoorden, maar de een na den ander verdwenen wij in onze kajuiten, en toen wij weder op.dek kwamen, waren wij op eene meer luchtige dan wel elegante wijze gekleed.

Ons kostuum had meer uitwerking dan al ons redeneeren. De oude jongejuffrouw verdween „f ullspeed".

• Het slapen op dek is een van de aangeüame zijden' van het tropische reizen, en wij beklaagden dan ook

Sluiten