Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het diepste van ons hart de dames, opgesloten in de benauwde kajuiten.

En kajuiten zijn altijd eenigszins benauwd, er heerscht steeds een typische kajuitslucht die men overal weder terugvindt, zoowel in de warme als in de noordelijke zeeën.

Gij, wandelaar, langs Rotterdamsche en Amster-damsche kaden, ga slechts de kajuiten van één van de vele schepen binnen en aanstonds bemerkt gij een eigenaardigen reuk, dien gij DOg nergens anders geroken hebt, een reuk, dien gij in iedere kajuit terug, vmdt, de bovengemelde „kajuitslucht."

Scheepskajuiten, net als de Chineezen, schijnen er zoo'n speciaal een minder aangenaam odeurtje op na te moeten houden.

Maar op dek is het heerlijk frisch en de zachte zoele zeewind, die in zuchtjes over het kabbelende water tot ons komt, tempert de hitte tot eene aangename warmte.

Aangenaam en gezellig is het slapen op dek, slechts verlicht door het sterrelicht, door de golven weerkaatst. In een lange rij liggen de matrassen naast elkander, en er wordt gebabbeld en gerookt, totdat de eene stem na de andere verstomt, de eene pijp na de andere uitgaat en er stilte en rust heerscht Een stilte heerscht er, slechts verbroken door het gedreun der machine en het gebruis van het water schuimende onder den boeg.

Doch niet- alles slaapt. Voor op den boeg staat de mtkrjk, steeds turende naar den horizont, en nog

Sluiten