Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want in den vroegen morgen moet het dek gewasschen worden en haastig worden onze matrassen uit den weg geruimd.

Er zijn sommige zaken, die niet rechtstreeks op mijn vak betrekking hebben, maar waar ik niet alleen heel veel belang in stel, doch zelfs graag in zou medehelpen. En één van deze is het wasschen van het scheepsdek. In een huis is de schoonmaak altijd benauwd en klein, op het schip is het ruim en grootsch.

Uit de slangen stroomt in volle stralen het zeewater over het. dek en met kwistige hand wordt alles bespoten. In een oogenblik is hec dek in een groot voetbad veranderd en met opgestroopte pyjama's plassen de passagiers, gelijk kinderen aan het strand. Het spuiten is heel aardig — na het spuiten komt het schrobben en opdweilen met sqeegee's, en dit is meer prozaïsch.

Maar nu komt de steward met ons eerste ontbijt — de „chota hasai", thee, toast en vruchten.

En na dit genuttigd te hebben, wandelen wij een cigaretje rookend, nog wat blootvoets op het dek heen en weer, totdat het acht uur slaat. Dan gaan wq naar beneden om ons te baden en te kleeden want om acht uur is ons rijk van négligé gedaan en verschijnen de dames weder op het dek.

Met is een stille tropische nacht en alles op het schip schijnt m rust verzonken, als plotseling iedereen

Sluiten