Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn norsch, laconisch antwoord, en met een wip is hij de commandobrug op.

Ik zou hem wel willen volgen en hem nog eens onderhanden nemen, maar op een bord staat duidelijk gedrukt: „Het is den passagiers ten strengste ver-' boden, de commandobrug te betreden."

Nog een half uurtje stoomen wij oostwaarts, dan veranderen wij weder van koers en gaan nu naar het Noorden, dus steeds in tegenovergestelde richting; want het doel van onze reis, Singapore, ligt toch naar het Westen en het Zuiden van ons.

Na nog een uurtje gewacht te hebben, zonder dat er iets voorvalt, besluit ik maar om het zaakje in handen van den kapitein over te laten en bet voorbeeld te volgen van mijne medepassagiers, die weder in diepen slaap op het dek uitgestrekt liggen.

Den volgenden morgen echter, toen de kapitein mij als gewoonlijk inviteerde om in ,zijn kajuit te komen, en aan zijn Chineeschen jongen bevel gaf, twee „cocktails" in orde te maken, kwam ik op het gebeurde van dien nacht terug.

„Och, het had niets te beduiden", zegt de kapitein; „maar als ik zoo doorgestoomd was, hadden wij. nu op de kust van Atjeh gezeten.

„Van Colombo af," vervolgde hij, „is het eerste licht dat wij zien „Diamond point", het noordelijkste puntje van Sumatra, en dan veranderen wij onzen • koers om de Straat van Malakka door te gaan. „Gisteren nacht tegen zoowat één uur, had ik uitgerekend, moesten wij het licht zien, maar of wij

Sluiten