Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar kapitein, die peilingen lijken mij zoo zorgvuldig gedaan, dat men iedere blinde klip bad moeten vinden."

„Dat is nog zoo gemakkelijk niet. Ik herinner mij dat niet zoolang geleden een schip in de Roode Zee op een plaats, waar de kaart ruimschoots water aangaf, plotseling zich op een gezonken klip een lek stiet. Duizenden schepen gingen jaarlijks langs dien weg en nimmer had men er nog iets van bemerkt.

„De kapitein noteerde zorgvuldig de plaats en deed aangifte van het geval bij de Britsohe admiraliteit. Deze zond er een kruiser heen om op die plaats weder peilingen te doen en de gezonken klip op de kaart aan te brengen.

„Dagen lang peilde men er, maar overal vond men diep water en van een klip was geen spoor te vinden.

„Men meende dat de kapitein zich vergist had, en het oorlogsschip- wendde den steven om weder huiswaarts te stoomen, toen het plotseling zelf op de lang gezochte klip liep. Het bleek nu een soort spitse rotsnaald te zijn, die uit de diepte der zee omhoog schoot en waarvan de uiterste punt nog 24 voet onder de oppervlakte was."

Terwijl de kapitein de kaart weder wegborg, zag ik in de lade een revolver liggen.

„Een geladen revolver ?" zeg ik verwonderd, het vuurwapen in de hand nemende j „dat zal u aan boord wel niet noodig hebben."

„Ik heb het gelukkig nog nimmer noodig gehad, maar ik geloof, dat op de Chineesche vaart ieder

Sluiten