Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitein een geladen revolver in zijn kajuit heeft. Wij hebben vaak honderden Chineesche dekpassagiers aan boord en dat volkje is nooit te vertrouwen".

„Nu, wij zijn in ieder geval gewapend, want ik zie dat bij den ingang van het salon twee rekken met geweren staan; ik dacht eerst dat ze meer voor versiering waren."

„Neen, u zal ze op al onze booten op deze vaart aantreffen. Het zou de eerste keer niet zijn, dat een stoomboot door de Chineesche passagiers uitgemoord werd. Je hebt toch wel gehoord van dat geval te Hongkong ? Niet ? Wel, er werd anders genoeg over gesproken. Een stoomboot ging van Hongkong uit met onder anderen een troepje Chineesche dekpassagiers aan boord. Zij zagen er dood onschuldig uit, trouwens dat gele tuigje ziet «r altijd zoo onschuldig uit, maar toen zij in volle zee waren en de meeste Europeanen in het salon aan het diner waren, sloten zij de kajuitdeuren en begonnen toen van boven door de ramen op de passagiers te schieten.

„De zeestroopers hadden nu het stoomschip geheel in hun macht, maar het leuke was, dat zij er niet mee over weg konden en niet wisten wat er mee te doen. Enfin, zij manoeuvreerden met het schip op zoo'n erbarmelijke wijze, dat een passeerend Britsch oorlogsschip meende dat zij in nood verkeerden en naar hen toestoomde om hulp te verleenen.

, Nu, toen de Engelsche matrozen aan boord kwamen, had je de poppen aan het dansen en het einde van de. geschiedenis was, dat kort daarna te Cowloon,

Sluiten