Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kust vlak tegenover Hongkong, eene onthoof ding op groote schaal plaats had en 36 koppen in het zand rolden. Dat was een staaltje van Chineesche rechtspleging, maar als er niet zooveel Britsohe vuurmonden en Britsche bajonetten in de buurt geweest waren, had de Chineesche regeering zich er wel weer uitgedraaid."

Wij stoomen door de Straat van Malakka. Rechts bgt Sumatra, waar de „Orang blanda" en de Atjehers een paar jaartjes bezig zijn oorlog met elkander te voeren — een oorlog die chronisch dreigt te worden — en links ligt^het schiereiland van Malakka, een verzameling van zoogenaamde, „onafhankelijke staatjes" die net zoolang door Engeland geprotegeerd worden, totdat zij zich op het laatst niet meer tegen Engeland protegeeren kunnen.

Het is jammer dat de „Rohilla" recht door stoomt naar Singapore, want anders hadden wij Penang kunnen bezoeken, het bloeiende rijke Penang en Malakka, dat curieuse oude stadje, waar men in gedachte teruggeplaatst wordt naar de grachtjes van Amsterdam.

Penang, Poelo Pinang zooals de inboorlingen zeggen, te veel keeren heb ik u bezocht, te veel lief en leed heb ik op uwe heuvelen ondervonden, dan dat ik u stilzwijgend voorbij wil gaan, en al mocht de „Rohilla" u op deze reis „links" laten liggen, toch wil ik een paar regels aan u wijden. Want Penang,

Sluiten