Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want, hebben de Portugeezen voornamelijk sporen achtergelaten, door de kleur van de inboorlingen wat lichter te maken en ze van lang klinkende Portugeesche namen te voorzien, bij de Hollanders was dit niet zoozeer het geval, zij lieten een meer degelijk bewijs van hun verblijf achter, zij bouwden hunne huizen onder eene tropische zon, alsof zij nog in hun Hollandsch stadje waren.

De hooge stoepen, de geveltjes, de donkere kamers, smalle trappen, zij, behooren niet thuis in het land van ruime, luchtige bungalows, zij moesten op een grachtje, maar niet in de jungle staan.

En als ik zoo langs die straten loop, dan verwacht ik ieder oogenblik zoo'n Hollandsch dienstmeisje in haar helder katoentje te zien verschijnen; maar stil en uitgestorven blijft de straat.

En geheel onder den indruk, mij meer in Holland dan in Indië gevoelende, wandel ik verder de hoogten op naar het fort.

Verlaten en bouwvallig is nu de sterkte, waar vroeger zoo vaak de zwaarden glinsterden, de donderbussen knalden, het krijgsrumoer wëerklonk.

Alles stil en doodsch, doodsch als het kerkhof, waar zij aan zij, Portugees en Hollander en. Brit, in den laatsten slaap rusten.

En ik schuif de struiken weg en lees de oude inscriptie, hoe hier in vrede ruatPieter Corneliszoon, koopman enz., en bewonder het oude famibe-wapen, in den steen gebeiteld.

En ik zet mij neder en denk aan die lang vervlo-

Sluiten