Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft Engeland dan ook zijn toppunt bereikt ? Zal voor het trotsehe Albion ook de tijd aanbreken, dat zijn volk in het niet verzinkt en zijn geest indommelt ?

Ja, gewis, die tijd zal eenmaal komen, de oude boom moet sterven, zijne sappen verdrogen. Maar Albion zal niet verdwijnen, het heeft loten geplant, krachtige, sterke jonge spruiten en ze gevoed met zijn eigen levenssap.

En als de tijd daar is, als de oude boom wankelt en valt, dan zal het Engeland weder herloven in zijne spruiten, herleven in een ā€˛grooter Engeland".

Dan zal het Grooter Engeland machtig zijn, niet door pantserschip of torpedoboot, maar door handel, nijverheid en beschaving.

Onder de pleizierigste herinnering, n, die mij van mijne reizen bijgebleven zijn, reken ik de tropische avonden in de Straat van Malakka doorgebracht.

Boven ons is een sterrenhemel zooals slechts een sterrenhemel in de tropen zijn kan. Niet de schaarsche lichtjes die aan den Noorschen hemel schuchter blinken, totdat zij weer door wolk of damp verduisterd worden, maar een schitterende weelde van myriaden sterren, den hemel bedekkend gelijk de madeliefjes een lenteweide.

En hoe langer men kijkt, boe meer men er ziet, totdat heel het uitspansel een lichtend geflonker schijnt te zijn, terwijl breed en scherp de melkweg

Sluiten