Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zoo edele slachtoffer heeft de slechte zeeroovers tot zijn eeuwigen troon. Het moderne leven, druk, fantastisch, vol kracht, stort zich langs hem uit, gaat voorbij en verdwijnt als helder water dat van een uitgedroogden eik neerstroomt. En van tijd tot tijd klinkt een trillende stem, van't volk misschien, van den ouden koning misschien; zij wordt een jammerklacht en roept den prins om hulp:

„Mijn heerlijke en kostelijke zoon, kom en neem dit. Trek als chlamys 't harnas aan; zet de kroon op 't hoofd, een doornekroon; houd den schepter, een prikkel voor 't volk; regeer en heersch. Heersch als een vader en koning!"...

Sluiten