Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt hij 't voor iets geheimzinnigs! Een andere keer was hij er op uit gegaan om de vrouw te verzoeken. Maar toen de listige Eva hem zag, tolde ze heelemaal naakt voor hem in de rondte, met haar haren voor 't gezicht, en hij werd zoo bang dat hij zijn kruis maakte en er vandoor ging zoo hard hij kon. En stond 't niet geschreven in de Schrift dat Salomon met zijn zegel al hun gelederen dwong om steenen aan te sleepen om den tempel in Jeruzalem te bouwen? Hij het nog daar die andere keer toen hij in de gedaante van een ezel de straatjeugd was gaan kwellen en ze op hem aan waren gevallen en hij ternauwernood aan hun handen was ontkomen.

Daarom stond hij nu zoo besluiteloos. Maar hij had aan den anderen kant geen rust voor hij 't geheim had gehoord.

„Komaan," zei hij ten laatste tot een besluit gekomen; „verzegel me en zeg 't me."

Toen de kapitein hem sekuur had verzegeld, zei hij hem 't eenvoudige middel: „Ik deed m'n kleeren •uit, stopte ze in de korenmaat, zette de maat op m'n hoofd en ging verder. De regen hield op, ik deed m'n kleeren aan, nam de maat in m'n hand en ging weer op weg."

„Wat, was dat alles?" zei de duivel, terwijl hij zich van ergernis aan z'n baard trok.

Er ging eenige tijd voorbij en de kapitein stierf. En waar zou hij nu anders heengaan dan naar de Hel? Vanaf den tijd dat de wereld ontstond tot op

N GN 2

Sluiten