Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten; maar om zoo verachtelijk achteraf gezet te worden kwam jou toch niet toe, geloof k."

De H. Johannes sloeg de oogen op, en keek den kapitein eens goed aan; daarna sloeg hij ze plotseling neer, keerde zich om naar den anderen kant en begon te huilen.

„Jou heb 'k ook te pakken!" dacht onze vriend.

En verder gaande ontmoette hij den H. Tryphónius en tergt hem ook. Daarna gaat hij naar den H. Eleuthérios. Zoo treiterde hij listig vijf, zes heiligen; en die beginnen te schreeuwen en gaan mekaar te lijf. Anderen komen aanloopen om ze te scheiden, maar krijgen ook ruzie; bekers breken, borden vliegen, de tafel wordt omgegooid: revolutie in 't Paradijs! De Almachtige, onder den invloed van 't eten en drinken, lag te slapen, geleund tegen de knieën van een engel. Hij hoort 't vechten, vliegt woedend op, grijpt een bullepees: „daar" tegen den een, „daar" tegen den ander; hij slaat op allemaal los.

„Wij zijn onschuldig, Heer!" roepen de heiligen; „die man daar is tusschen ons aan 't kuipen geweest."

Ze pakken den kapitein en brengen 'm voor Hem.

„Maar hoe kom-jij bier beland?" zegt Hij woedend tegen 'm; „hebben we soms van 't Paradijs een schip gemaakt?"

Hij geeft hem een trap en gooit 'm mijlen ver naar buiten.

„Waar moet 'k nu heen?" zegt bij peinzend. ,,'t Geschiktste zou 't nu toch wel op z'n minst zijn

Sluiten