Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem aan te wijzen — r ts..., vloog hij weg. Kapitein Kremydas volgde een tijdlang met de oogen zijn onrustig gefladder; toen, alsof hij geen kracht had om op zijn plaats terug te keeren liet hij zich neervallen boven op 't ruim. Daar bleef hij zitten met gebogen hoofd, en zei hij tegen me:

„Een slecht voorteeken, beste jongen, een heel slecht voorteeken 1... Zag je hoe dat infame beest naar links vloog!... Als bij naar rechts gevlogen was zouden we een goede reis hebben; maar nu is 't een slecht teeken. Of bij ons thuis of op 't schip zal er een ongeluk gebeuren!"...

Ik dacht er op dat oogenblik net zoo over. Men zegt dat de uil een zuster was van Konstantis en de acht broeders. Haar moeder had haar als een kostbaar pand van haar man toevertrouwd gekregen:

In 't duister baadde zij haar kind, in 't donker vlocht ze haar de haren,

Bij 't licht van sterren en morgenster bond ze haar de lokken samen.

Toen zij twaalf jaar was, werd er aanzoek om haar gedaan vanuit Babyion. De moeder en de acht broeders wilden haar niet zoover laten gaan; zij konden 't niet uithouden zoover gescheiden te zijn. Maar Konstantis bleef steeds er op aandringen: iederen dag zei bij steeds weer tegen zijn oude moeder:

Geef, moeder, geef haar, Areti, ten huwelijk in den

vreemde,

Sluiten