Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING VAN EENIGE WOORDEN

Alismonia: vergetelheid.

Arni, Arnisia: verloochening.

Areti: De versregels zijn ontleend aan 't bekende volksgedicht: Het Spooksel; een vertaling hiervan vindt men bij D. C. Hesseling: Heldendichten Volkspoëzie (De Gids, 1913, no. 4), waarin't vergeleken wordt met de doodenrit uit Burger's ballade Lenore.

Barbatrimis: Oom Trimis.

Charos: dedoodsgod.

Chlamys: wijde mantel; hier: de koningsmantel.

Epitaphios: processie op Goeden Vrijdag met een katafalk.

Gorgóna: 't Volksgeloof vertelt dat, toen Alexander de Groote 't onsterfelijkheidswater, dat hij door zijn moed had weten te bemachtigen, in zijn paleis had gebracht, zijn zuster dit vond en weggooide zonder te weten wat 't was. Toen Alexander vernam wat zijn zuster in haar onwetendheid had gedaan, vloekte hij haar en wenschte dat zij half vrouw, half visch zou worden en in zee leven. Zoo geschiedt, en wanneer zij nu een schip ontmoet pakt ze 't vast en vraagt: „Leeft Koning Alexander?" *t Antwoord van de schepelingen moet dan luiden: „Hij leeft en heerscht over de wereld", anders: wee't ongelukkige schip.—Over de figuur van de Gorgóna en de geschiedenis van 't onsterfelijkheidswater, zie D.C. Hesseling: Ouden Nieuwgrieks Volksgeloof (in: Uit Byzantium

Sluiten