Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Hellas, 1911, overgenomen uit De Gids, 1906). In de vertelling: De Prins, is Gorgóna, de naam van 't eiland tegenover LivórnoJ daar 't het verblijf van vier nikkers is, wordt 't als een booze macht, als „een Gorgóna", aangeduid.

Kombolója: Snoeren van kralen of anderszins, in den vorm van paternosters; ze dienen om tot tijdverdrijf door de handen te laten glijden, en hebben niets met godsdienst te maken.

Oké: 1 oka = 400 drami's.

Onsterfelijkheidswater.: zie Gorgóna.

Prins: De Prins. „Men kan de aanleiding tot dit verhaal aanwijzen. Te LivorUo staat aan de haven het marmeren standbeeld van een groothertog van Toskane, waarvan het piëdestal in brons vier slaven vertoont. Het werd opgericht in 't begin van de 17de eeuw ter herinnering aan een overwinning op Turkse zeerovers; van 't havenhoofd ziet men het kleine eiland Gorgóna. Griekse matrozen hebben op hun manier het monument verklaard; ze deden dat door twee wijdverspreide verhalen te verbinden: de ons reeds uit Herodotus bekende list van de aan de vijand in handen gespeelde wijn, en dat van de gelukkige overwinnaar die in zijn bhjdschap vergeet wat zijn plicht is. We denken aan de zwarte zeilen van Theseus, en aan 't'vonnis geveld door een rechter die niet weet over wie hij recht spreekt." (D. C. Hesseling: Griekse Novelles, Kon. Akad. v. Wet., Amsterdam, 1914).

Róepi: 1 róépi = Vs ^

Spahi's: Turksche ruiters.

Tsiknias: berg op Tinos tegenover Mykonos.

Sluiten