Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd, beveelt iedereen weg te gaan. Een uur bleven ze alleen. Gligóris aan 't brullen en te keer gaan, en de priester hem de les aan 't lezen. Toen de dag begon aan te breken, hoorden wij buiten minder schreeuwen en meer spreken. En toen de zon den top van den berg daarginds aanraakte, gingen de priester, Gligóris, en zijn heele familie met eenige buren en de muziek voorop naar de zee om bruidegom en bruid te halen.

Toen Marinos en zijn makkers de muziek en de vreugde zagen, begonnen ze als kleine kinderen te schreien van blijdschap. Lemoni kon 't weer niet uithouden en viel flauw. Nu was 't Gligóris die haar besprenkelde met oranjewater. Hij bracht haar bij en droeg haar aan land.

Het heele dorp verzamelde zich. Allen gingen naar boven onder 't zingen van 't bruidslied. Nooit zal ik dien tocht vergeten. Eerst gingen we naar den H. Nicolaas. Daar beloofde Marinos dat hij van zijn schip een zilveren lamp zou maken. II zult die lamp vandaag wel gezien hebben.

Toen ze hadden gebeden gingen ze naar huis. De vrouwen tooiden gezamenlijk de bruid. De bruiloft begint. Een huwelijk op zijn kop: eerst de inzegening en dan de bruiloft. Een dag en een nacht duurde 't feest. Ik deed toen ook mee aan 't dansen, een baardelooze jongen; 't was voor de eerste maal en daarom herinner ik 't me ook zoo goed. Maar hoe zal 'k u alles vertellen, meneer."

Ik verzocht den ouden Thanasis mij vandaag niet meer te vertellen, want het was intusschen

Sluiten