Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANGÉLICA

't Gaf heel wat opschudding toen Angélica voor 't eerst in 't dorp verscheen. De menschen waren gewoon aan de schuchtere, teruggetrokken boerinnetjes, en nu zagen ze ineens in hun dorp een meisje dat hun een godin toescheen.

Ten eerste, omdat ze zoo blank was alsof de zon haar nog nooit gezien had, ten tweede, omdat ze vroolijk, lachend en levendig was en hen buiten zichzelf van verrukking bracht als zij lachte en daarbij haar mooie, groote tanden liet zien. Ten derde, omdat ze geen dorpskleeren droeg, maar stadskleeren. Maar wat praat ik van ten eerste, ten tweede, en ten tiendel Je kon er nooit genoeg van krijgen om naar haar te kijken.

Een revolutie veroorzaakte Angélica in 't dorp. De goede boeren hadden niet gedacht aan zoo'n ramp. 't Doel dat ze beoogden was onschuldig. Ze zochten een goede schooljuffrouw om hun dochtertjes te leeren lezen. Ze schreven dus naar de stad en kort daarop kwam Angélica.

Een school was er nog niet gebouwd. Ze huurden een huisje voor haar en in dat huisje begon Angélica de meisjes van 't dorp beschaving bij te brengen. Tot zoover ging alles goed. De meisjes leerden dat in de boeken geen brood gegeten wordt als er niet eerst een andere naam aan is gegeven*) en als de lessen gedaan waren begon 't handwerken. Als ze dan 's avonds naar huis gingen, liet de een aan haar vader festonrandjes zien, een ander pantoffels, een derde een geborduurden ta-

Sluiten