Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschen te plagen, en lette er dus niet op. Maar toen hij dien avond naar huis ging, zong Myzithras niet zooals gewoonlijk. Hij was verdiept in vreemde gedachten. Rust had hij niet. Waarom zou Spanós zoo'n grap uithalen? ^Vaarom zou 't niet ernstig zijn bedoeld? Wat verloor hij er mee als hij 't probeerde? En als 't lukte, wie anders in 't dorp zou zoo'n schat van een vrouw hebben? Als 't niet lukte en de menschen hoorden 't en maakten een liedje er op, dan moest Spanós, die de oorzaak van alles was, maar voor hem oppassen.

Hij liep den weg op en ging naar de school. Een oogenblik stond hij stil om op adem te komen. Hij keek naar de ramen van Angélica en de lust bekroop hem om in een liedje los te barsten, dat de vonken eraf vlogen. Maar hij bedwong zich en ging verder. Hij komt bij de deur. Zijn hart klopte nu, zijn keel was droog, 't koude zweet brak hem uit. Voor hij klopt bukt hij zich en kijkt door't sleutelgat. In 't voorhuis was 't dienstmeisje, maar de deur van de kamer stond open en Angélica zat aan een tafeltje te borduren.

„Spanós heeft wel gelijk met te zeggen dat die duivelsche meid een nimf is. Maar wat zal 'k om te beginnen tegen haar zeggen als 'k binnenkom! Vooruit maar, ik zeg: „Goeienavond," en onze lieve Heer moet maar voor de rest zorgen."

Hij klopt aan de deur. 't Dienstmeisje doet open en de metselaarsbaas gaat naar binnen.

Angélica staat wat ontsteld op.Zij stond daar als een fakkel, met haar zwarte oogen wijd open, alsof die vroegen wat hij kwam doen op zulk een uur!

Sluiten