Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de boeren 't huwelijk een „vreugde" noemen.

Wat den bruigom betreft, die had al zijn bedeesdheid verloren. Nog in de kerk, waar de inzegening plaats vond, bukte bij om meneer Spanós in 't oor te fluisteren:

„Ik ben een Koning, Angélica is mijn Kroon en u bent mijn eerste minister."

En wat hij zei was waar. Als een eerste minister had Spanós alles in orde gebracht. Na dien eenen avond was bij zelf naar Angélica gegaan om 't vuurtje aan te wakkeren. Hij had ook 't huwelijksaanzoek van de moeder van Myzithras gedaan; en in twee weken was alles in orde. De moeder van Myzithras zou bij haar zoon en haar schoondochter inwonen, om, zooals ze zei, voor haar kleinkindertjes te zorgen als Angélica op school was.

En zoo kreeg dus de schooljuffrouw een huishouden, kleedde zich en sprak en gedroeg zich als iedereen, en werden de dorpsmeisjes bevrijd van haar dwaasheid om er te willen uitzien als Europeesche dames.

Sluiten