Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOTELINGEN.

Rustig en diepblauw lag de golf. De zee nam de deur van den blauwen hemel en 't goudstof van de andergaande zon in haar verf risschende omarming ap. Van de toppen van den Parnassós, van de pijnboomen van de Ghiöna daalden koeltjes neer en gleden licht over de golf heen en verder naar de open zee, die als een wijd uitgespreid, lichtblauw doek naar de met pijnboomen bekroonde bergen van Moréa voortgolfde. De kale bergen rondom Kryssi tot aan Galaxïdi werden in de laatste stralen der zon met een verrukkelijkenrooskleurigengloed overgoten en de vensters van de baksteenen huizenvan Itia weerkaatsten tallooze vlammende zonnen die eveneens ondergingen. De scheepjes en sloepen in de haven schommelden fier op en neer en spiegelden zich behaaglijk in de hier blauwe, verderop goudglanzende golfjes. De kust strekte zich uit als een smalle, lange reep, wit van 't stof; en de winkels en koffiehuizen waren vol menschen die genoten van den heerlijken avond. De rij der balkons was dicht bezet met de lichte japonnen en de witte hoofddoeken der jonge meisjes. Aan den waterkant stonden in rechte rijen een menigte wijnvaten die door de golven omspoeld werden. Verderop keerden mannen en vrouwen van den oogst der groene wijnbergen en zilveren open velden van Salona in groepjes huiswaarts naar Itia. Karren, paarden, en rijtuigen kwamen de hellingen af. En de kameelen, hoog en leelijk, gingen ver-

mno\A nn 't strand lianen, onenden hun aeweldiae

Sluiten