Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg ze haar in een dans te volgen, opdat de vertrekkenden een goeden diensttijd zouden hebben. In een lange keten ontplooide zich toen de reidans op den oever. Met 't oude vrouwtje voorop begonnen alle vrouwen, jong en oud, in de avondkoelte haar lied, met een glimlach op de lippen, en de tranen glinsterend in de oogen en opdewangen, terwijl al de menschen in een kring er om heen stonden en genoten van 't schouwspel. Een lied van troost te midden van 't verdriet, terwijl de golfjes aan hun voeten zacht kabbelden en de sloepen en schuiten in de haven fier en behaaglijk schommelden en zich spiegelden in 't thans diepblauwe water der zee:

Ik bid U, Heil'ge moeder Gods, o Christus, hoor

mij smeeken!

Laat ziekte in het vreemde land den vreemd'ling

niet genaken.

Een zieke vraagt een lekker bed, vraagt reinheid en verschooning;

Zijn vrouw moet aan 't hoofdeind staan, zijn moeder aan zijn zijde,

Zijn zusters wenscht hij om zich heen, opdat ze hem verzorgen...

Sluiten