Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING VAN ENKELE WOORDEN

Agojaat: gids wiens rijdier men gehuurd heeft.

Foestanélla: kort wit rokje met talrijke plooien.

Jatagan: kromme Turksche dolksabel.

Kleft: Klef ten waren de opstandige Grieken die zich sinds de Turksche heerschappij in de bergen ophielden en vandaar uit de Turken bestookten. In den Vrijheidsoorlog behoorden zij tot de gevaarlijkste vijanden van dezen. Hun heldendaden werden bezongen door 't volk: de kleftenliederen vormen een belangrijk onderdeel van de volkspoëzie. De kleft en uit den lateren tijd van de 19e eeuw zijn grootendeels avonturiers, roovers, veroordeelden die hun straf ontvluchten, enz.

Masticha: brandewijn uit mastikgom.

Pallikaar: flinke, moedige jonge kerel; oorspronkelijk duidde men met dezen naam den kleft (zie aldaar) aan.

Raja: niet-Mohammedaansch, Turksch onderdaan.

Sluiten