Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boerderij, .half kasteel, opgetrokken uit witte steenen, die in den loop der tijden donkergrijs waren geworden.

Een groote vestibule deelde het huis in tweeën; een dubbele trap leidde naar boven. Op de eerste verdieping had men rechts den salon, waarvan de muren met gobelins waren behangen; op deze gobelins zoowel als op de meu~ belbekleeding waren de fabels van La Fontaine in beeld gebracht en Jeanne maakte een luchtsprong van louter pleizier, toen zij een stoel ontdekte, waarop zij als kind reeds bijzonder gesteld was geweest en waarvan de bekleeding de geschiedenis van den vos en den ooievaar in beeld bracht.

Naast den salon lag de bibliotheek, vol antieke werken en daarnaast twee ongebruikte vertrekken; links lagen de eetzaal met vernieuwde lambrizeering, de linnenkamer, de provisiekamer, de keuken en de badkamer.

Een gang deelde de eerste verdieping in tweeën. Op deze gang kwamen de tien deuren van de tien vertrekken uit. Achteraan rechts lag Jeanne's kamer. Zij gingen hier binnen. De baron had het vertrek laten restaureeren, enkele nieuwe schilderingen waren aangebracht, een paar meubelstukken van den zolder gehaald en hier neergezet.

Toen het jonge meisje haar ledikant zag, slaakte zij vreugdekreten. Aan de vier hoeken schenen vier groote, donkere vogels van gebeitst eikenhout de legerstede te dragen en deze tevens te bewaken. Langs de zijkanten van het meubel slingerden breede ranken gebeeldhouwde bloemen en vruchten en een viertal kolommen droegen een hemel, waarin ruikers rozen waren gesneden. Het was een monumentaal, maar desondanks elegant beeldhouwwerk, dat in den loop der jaren een bruine kleur had gekregen. De sprei en de bekleeding van den hemel waren gemaakt van hemelsblauwe, antieke zijde, bewerkt met groote lelies van goudborduursel.

Nadat Jeanne haar legerstede langen tijd had bewonderd, ging zij de gobelins bekijken en de voorstellingen ervan bestudeeren.

Sluiten