Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen zij zich omkeerde, zag zij den pastoor achter zich I' staan. Waar hij vandaan was gekomen, begreep zij niet. Hij I stroopte de mouwen van zijn soutane op en trachtte met I azijn en eau de cologne de levensgeesten weer op te wekken. | Niets hielp.

— Zij moet ontkleed worden en te bed gebracht," raadde de geestelijke.

De pachter Joseph Couillard, père Simon en Ludivine I trachtten de bewustelooze vrouw naar huis te dragen, maar |: het hoofd der patiënte viel machteloos achterover en op I verzoek van Jeanne werd nu uit den salon een der oude f ruime fauteuils gehaald, waarin petite mère naar haar slaapkamer wetd gedragen.

Tegelijk met den geestelijke had een der dienstboden vrouw Dentu gehaald om hulp te verleenen en zoo gelukte t het, het beweginglooze lichaam van de knellende kleeren te ontdoen.

Joseph Couillard ging naar den dokter en toen de priester I zich gereed maakte om het heilige oliesel te gaan halén, f fluisterde vrouw Dentu hem in het oor:

— Spaar u de moeite m'sieur l'curé, het is niet meer noodig. Ik ken dat."

Jeanne was het hoofd totaal kwijt; radeloos liep zij door \ de kamer heen en weer, niet wetende hoe te helpen, welk geneesmiddel toe te dienen. En de geestelijke prevelde de gebeden der stervenden. Twee uur lang lag Jeanne geknield bij het levenlooze p lichaam der oude vrouw. Toen ging de deur open en de dokter kwam binnen. En met hém scheen de hoop op beterschap, op herstel der innig geliefde moeder te komen. In zenuwachtige haast vertelde Jeanne wat er gebeurd was:

i— Zij maakte haar wandelingetje als eiken dag . . . het ging goed . . . heel goed zelfs ... zij had een kop bouillon I en twee eieren gebruikt aan het ontbijt. . . toen is zij plotseling neergevallen . . . zooals u haar nu nog ziet... zij heeft zich niet meer bewogen ... wij hebben alles geprobeerd om

Sluiten