Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om hem op te zoeken en een laatste poging te wagen om hem terug te winnen. Maar er kwam bericht, dat hij weer naar Londen was vertrokken, om zich in een vrachtbootonderneming te werpen, die was opgericht onder den naam van den directeur, „Paul Delamare et Cie." Hij schreef:

■— Het geluk lacht mij dezen keer toe; de onderneming zal mij fortuin brengen en ik risqueer niets. Als ik bij u terugkom, zal ik een prachtige positie in de wereld bekleeden."

Drie maanden later was de vrachtbootmaatschappij failliet verklaard en de directeur werd vervolgd wegens valschheid in geschrifte,

Jeanne kreeg een zenuwtoeval, die urenlang duurde en moest het béd houden. De baron reisde weer naar Havre, bezocht advocaten en handelslui, vernam, dat het déficit der vrachtbootmaatschappij „Paul Delamare et Cie" tweehonderdvijfendertigduizend francs bedroeg en nam nieuwe hypotheken op zijn bezittingen. Het kasteel les Peuples en de beide boerderijen werden zwaar belast.'

Terwijl hij de laatste zaken regelde met een rijken handelsman, kreeg hij een aanval van beroerte, die bijna onmiddellijk den dood ten gevolge had.

Jeanne zag haar vader niet levend terug. Het lijk werd overgebracht naar les Peuples en daar pastoor Tolbiac, ondanks de smeekbeden der beide vrouwen, weigerde, het ontzielde lichaam van zijn vijand in de kerk toe te laten, werd de baron zonder eenige plechtigheid en in alle stilte begraven. x

Paul vernam het overlijdensbericht, terwijl hij nog voor zijn veiligheid in Engeland vertoefde en hij schreef een brief, waarin bij zich verontschuldigde, niet te zijn overgekomen.

— Maar nu u mij hebt gered, lieve moeder, kom ik weldra naar Frankrijk om u te omhelzen."

Sluiten