Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide vrouwen samen naai Goderville, waar Jeanne een geschikte japon kocht om de reis naai de hoofdstad te kunnen ondernemen. Daaina gingen zij naai notaris Roussel, die elk jaar een uitstapje van een paai weken naar Parijs maakte om van hem de noodige inlichtingen in te winnen. Want in de laatste achtentwintig jaar was Jeanne niet meer in Parijs geweest.

Hij gaf haar talrijke aanwijzingen omtrent de manier om veilig de drukke straten te passeeren en om niet bestolen te worden; hij laadde haai om haai geld tusschen de voering der kleeren te naaien en slechts het hoognoodige in den zak te dragen. Hij vertelde haar uitvoerig over de restaurants, waar zij tegen matigen prijs goed zou kunnen eten en waar een alleenreizende dame gerust kon gaan, en hij prees haar het Hotel de Normandie aan, waar hij zelf altijd logeerde, vooral ook, omdat het in de nabijheid van het spoorwegstation was. Zij kon zich daar op hem beroepen.

Sinds een zestal jaren reden de spoortreinen, waarvan allerwege gesproken werd, ook tusschen Parijs en Havre. Maai Jeanne had die stoomwagens, die het geheele land op zijn kop zetten, nog niet gezien.

Paul beantwoordde den brief niet.

Zij wachtte acht, veertien dagen, en liep eiken morgen den, brievenbesteller tegemoet met de angstige viaag:

— Hebt u niets vooi mij, père Malandain?"

En steeds weei antwoordde de oude postbode met zijn verweerde stem:

— Dezen keer niet, ma bonne dame."

Het was zeker de schuld van die vrouw, dat Paul niet antwoordde! fj ■ I •

Eindelijk besloot Jeanne te vertrekken. Zij wilde Rosalie meenemen, maai deze weigerde, omdat zij de onkosten dei reis niet onnoodig wilde verdubbelen. Zij stond haar meesteres niet toe, meer dan driehonderd francs bij zich te steken.

— Als u meer noodia hebt, moet u mii schrijven: dan

\fo zal ik naar den notftris gaan, opdat die het u zendt. Als

Sluiten