Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beduidende tafreeltjes uit dien tijd, en in het hoekje van den haard zag zij de figuur van den gids Jean Ravoli duidelijk vóór zich; meende zij het gelaat te zien van de jonge vrouw, die haar om het doodelijke wapen had gevraagd.

Of zij ging met haar geest terug in de allereerste jaren uit het leven van Paul, toen zij samen met tante Lison de wankele schreden van het kleine ventje had bewaakt. En heel zacht fluisterden dan haar lippen: „Poulet, mijn lieve, kleine Poulet", zooals zij vroeger tegen hem had gesproken. Haar hand, die urenlang werkeloos in haar schopt had gelegen, schreef zijn naam in de lucht en zóólang herhaalde zij deze beweging, totdat zij de letters in werkelijkheid voor zich meende te zien, en de vermoeide arm weer slap neerviel.

Zij kreeg de eigenaardigheden van alle menschen, die eenzaam en afgesloten van de wereld leven.

Het onbeduidenste voorwerp, dat een andere plaats in de kamer had gekregen, irriteerde haar tot het uiterste.

Als Rosalie haar met de grootste moeite er toe wist te bewegen om een kleine wandeling te maken, bleef zij na vijf minuten staan en verklaarde vastberaden: „Ik kan niet meer, mijn kind, ik kan geen stap verder ..." en zij ging in het gras aan den kant van den weg zitten.

Spoedig was het zoover gekomen, dat elke beweging haar vermoeide; zij bleef halve dagen te bed liggen, terwijl de trouwe meid haar als een kind bediende. En zooals zij dat reeds in haar kinderjaren had gedaan, wachtte Jeanne ook nu eiken morgen geduldig, totdat Rosalie haar een kop chocolade kwam brengen. Terwijl vroeger echter het genieten van dien verkwikkenden drank voor haar steeds het vaste tijdstip was geweest om op te staan, miste zij ook hiertoe nu de energie. Als het leege kopje was weggezet, vleide zij zich opnieuw in de kussens en zij had den moed niet om het bed te verlaten, voordat Rosalie met krachtige woorden haar daartoe had overgehaald.

Er was niets van een eigen wil in haar overgebleven en telkens als de dienstbode haar een vraag deed, haar raad

Sluiten