Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen ook vrijwel in geslaagd, gelijk wij hieronder nog zullen zien. Maar ga nu niet meenen, dat Taylor deze methode kende, of ze heeft toegepast. Hij vertelt in zijn Principles, dat hij een jong student had na laten zoeken, wat daarover zooal in Europa was gepubliceerd, maar aan al die onderzoekingen, had hij niets, verklaart hij. Hij ging dus zelf aan den slag en heeft zich daarbij eenvoudig, gelijk wij verder nog zullen zien, op den uiterlijken schijn verlaten. Hoe groot onrecht hiermee aan velen «werd aangedaan, blijkt nu echter uit het feit dat er heele klassen van menschen zijn, bij wie konstante afwijkingen tusschen vermoeienisgevoel en werkelijke vermoeidheid aan het licht zijn gekomen.

Ten eerste zijn er toch velen bij wie het vermoeienisgevoel de werkelijke vermoeidheid altijd een heelen tijd, soms twee, drie uur vooruitloopt; dat zijn ten eerste de z. g. luie en vadsige naturen, en verder alle soorten van neurasthenici, ouderen en zwaarmoedigen, zwartkijkers en hypochonders.

Ten tweede staat hier een menigte van menschen tegenover, bij wie het vermoeienisgevoel altijd de werkelijke vermoeidheid een heel eind achterna komt. Dat zijn de jongeren en de enthousiaste naturen, die zoo in hun werk opgaan, dat hun ambitie het vermoeienisgevoel met geweld uit het bewustzijn weert.

Geen wonder dan ook, dat de eerste soort weinig uitvoert in de wereld, en dat de tweede soort heel gauw

Sluiten