Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overwerkt is. De eerste vindt men op alle leeftijden vooral onder de flegmatische naturen, maar ook onder de nerveuzen, de tweede onder de sanguinisch en cholerisch aangelegden, die echter deze afwijking vaak met een blijvende verzwakking moeten bekoopen. Maar Taylor bevroedde niets van dit verschil, al zijne werklui noemt hij „lui van nature". Wat voor onrecht hij hierin vooral aan de tweede klas van werklui aandeed, en welke droevige gevolgen hij met zijn- loon- en taaksysteem in deze kringen aanrichtte, verhaalt om reeds gemelde reden de geschiedenis niet.

Hieruit wordt het ons al aanstonds klaar van hoeveel belang het is, het vermoeienisgevoel en de werkelijke vermoeidheid zooveel mogelijk aan elkander te laten beantwoorden. Om dit te bereiken, moeten wij nu echter eerst in het algemeen weten: wat werkelijke vermoeidheid is, en welke factoren er aan meewerken, om daarna de verschillende phasen of stadia na te gaan, die ze meestal doorloopt.

Daarin nu hebben de physiologen en psychologen reeds mooie resultaten bereikt. Zij hebben ons namelijk geleerd, dat wij onder „werkelijke vermoeidheid" nog weer een heele reeks van verschijnselen samenvatten, die onderling heel sterk verschillen. De vermoeidheid in het algemeen: is een onvermogen om door te werken, tengevolge van den arbeid die voorafging.

Sluiten