Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE VERMOEIDHEID.

Wij moeten nu echter op de eerste plaats een scherp onderscheid maken tusschen de geestelijke • vermoeidheid, in ons bewustzijn zich vooral openbarend in een zekere traagheid van de opmerkzaamheid; en lichamelijke vermoeidheid in onze ledematen. Praktisch bestaat bijna alle moeheid uit een combinatie van geestesvermoeidheid: en lichaamsvermoeidheid, maar dikwijls is toch een van beide zóó overheerschend, dat de andere er bij wegvalt.

Ook hier begreep Taylor natuurlijk niets van. Hij, de materialistische beschouwer der menschelijke machine staat er versteld over, dat ze bij het eene werk een halve paardenkracht halen kan zonder overmatige vermoeienis, en bij het andere slechts '/» paardenkracht, en dan nog durft klagen over aftobbing en vermoeienis! De Fransche' medici Imbert en Mestre i) vonden echter dat het werk van een loopjongen, zonder bijzondere aandacht 9 uur per dag verricht: op ongeveer'/» paardenkracht (259 500 Kg.M.) komt, en ook niet bijzonder afmat, terwijl het werk

1) Imbert-Mestre: Recherches sur la manoeuvre du Cabrouet et la fatigue qui en résulte. Bulletin de 1'Inspection du Travail, 1905 nr. 5.

Sluiten