Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een kolenschipper, dat voortdurend beslag legt op z'n oplettendheid, bij een uiterlijke arbeidsprestatie van nog geen V29 paardenkracht (75000 Kg. M. in 8 uur) toch uiterst vermoeidheid bleek. Waarlijk geen wonder, dat Taylor, die toen trouwens nog allerlei andere dingen vergat, vooral door z'n totale uitschakeling van geestelijke vermoeienis, de verhouding van een menschenkracht tot een paardenkracht niet vinden kon. En wat de later, met behulp van Barth, volgens eenzelfde materialistische methode dan toch wel gevonden zoogenaamde „wet van zwaar werk" voor wetenschappelijke waarde heeft, kunnen we nu „op ons vuistje" wel narekenen, al stelt Taylor zijn „wetenschap" altijd ver. daarboven.

Nu moeten wij echter met Meumann om de mate en daaruit de vermoeidheid der oplettendheid te meten alweer liefst maar 5 factoren onderscheiden: 1. de geestelijke inspanningsintensiteit, want het is makkelijker niet of slecht op te letten, dan goed; 2. de breedte van het aandachtsveld of het aantal der bewuste dingen, want op hoe meer dingen wij onze aandacht gevestigd moeten houden, hoe moeilijker; 3. de kwaliteitsverschillen in de bewuste dingen, want als we in al die dingen op eenzelfde hoedanigheid te letten hebben is dat makkelijker dan op vele hoedanigheden; 4. den tijd, dat die inspanning duurt, want hoe langer wij ons moeten inspannen, des te moeilijker wordt het; en 5. de gelijkmatigheid, waarmee die inspanning al dien tijd werken moet

Sluiten