Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| ongekeerde gevolg als er mee bedoeld werd. Gaan; deweg kan dan, bij stijgende oefening, de dagtaak vermeerderd worden.

Nu zegt Taylor ook wel hier en daar: dat het zoo moet gaan; maar in de praktijk zien wij telkens, hoe velen de door hem opgegeven taak niet konden halen. Ook hier brak hij dus met de eene hand weer af, wat hij met de andere had opgebouwd.

Trouwens zijn aandringen op een dagtaak is bovendien nog in tegenspraak met een ander zijner be/ginselen: Hij zegt toch voortdurend dat de arbeid ' zooveel mogelijk moet geautomatiseerd worden, opdat de arbeider zich zoodoende alle geestelijke inspanning bespare om zoo meer kracht voor den lichamelijken arbeid over te houden. En dat zou zeker, als het praktisch uitvoerbaar ware, een goed beginsel wezen ter voorkoming van krachtverspilling. Maar een mensch is nu eenmaal een mensch, en geen stier of geen gorilla, die nimmer voor een dagtaak kunnen afgericht worden. De mensch alleen kan een taak of een bewust döel nastreven. De mensch alleen denkt en zal blijven denken, zoolang hij mensch en wakker is. En als de arbeid hem niet te denken geeft, denkt hij aan wat anders, gelijk de enquête van 'Levenstein j) allerkleurigst bewijst. Bovendien heeft echter, zelfs bij het sjouwen, de arbeider toch altijd nog éénig overleg voor z'n werk noodig. Denkt hij nu voortdurend aan wat anders, dan wordt dit, ver-

i) A. Levenstein: Die Arbeiterfrage, München 191a.

Sluiten