Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderd met het toch nog noodige „kopwerk" voor zijn taak, allicht nog vrij aanmerkelijk. Zou het dus niet veel beier zijn, den arbeider te helpen zijn heele aandacht bij z'n werk te houden door hem" het werk interessant te maken en dat werk daarvan te laten / profiteeren?

I Taylor heeft zich dit probleem in dezen vorm natuurlijk niet gesteld. Maar ook al had hij het gedaan, zou zijn antwoord zeker anders uitgevallen zijn-dan het onze. Want hij redeneert nu eenmaal niet naar objectieve gegevens, hoe gaarnë hij ook den schijn ervan aanneemt, maar eenvoudig en altijd ten bate van het grootste rendement, daarvoor en , daarvoor alleen.

Had hij echter objectief willen redeneeren, dan zou hij — knappe kop die hij zonder eenigen twijfel is — ook zonder psychologie te kennen, onwillekeurig nog op een ander verschil attent zijn geworden, dat er tusschen sensorischen en motorischen arbeid, en dienovereenkomstige vermoeidheid bestaat. Want automatisch is wel een mooi woord, maar sensorische

f arbeid kan in 't normale leven nooit automatisch toegaan. Alleen reeksen van motorische arbeidsver-

; richtingen kunnen door oefening zoo ineengeschakeld worden, dat op een enkelvoudigen prikkel een heele komplexe opvolging van de meest verscheiden bewegingen loskomt. Omdat nu echter bij allen fabrieksarbeid toch altijd tevens sensorische arbeid noodig is, ook al is deze dan hij sommig werk minder ver-

Sluiten